Close

Co je WalkAide?

WalkAide je neurostimulátor pracující na principu funkční elektrické stimulace. Byl vyvinutý společností Innovative Neurotronics v USA proto, aby pomáhal ke zlepšení chůze lidem postiženým „syndromem padající špičky“ způsobeným poškozením centrálního nervového systému.. Při omezené dorzální flexi (nemožnost přitáhnout špičku k holeni ) není nemocný schopen při chůzi aktivně zvedat špičku nohy a dochází tak k zakopávání o špičku nohy nebo vytvoření náhradního pohybu, aby byl pacient schopen chůze. Právě těmto pacientům může WalkAide pomoci výrazně usnadnit chůzi, urychlit proces rehabilitace a návrat ke správnemu stereotypu pohybu.

Ke stimulaci příslušného nervu dochází pomocí nalepených gelových elektrod v oblasti pod kolenem. Elektrický impuls je pociťován jako lehké zabrnění nebo zašimrání, které následně zaktivuje svaly holeně a lýtka a chodidlo se ohne v kotníku směrem nahoru. To vše probíhá automaticky díky naprogramování přístroje přímo na chůzi pacienta.

Jak to probíhá? Po schválení vhodnosti přístroje nejprve vyškolený odborník (lékař/fyzioterapeut) vyhledá u pacienta místo pro optimální stimulaci příslušného nervu. Elektrody, které budou vysílat impulzy pro zvednutí špičky, pak propojí s přístrojem WalkAide, který následně upevní manžetou pod koleno. Poté provede analýzu průběhu jednotlivých fází kroku a naprogramuje přístroj WalkAide každému pacientovi přímo na míru.

Následná obsluha přístroje pacientem je velice snadná. Přístroj funguje na tužkovou baterie a výměna baterie jednou za 3 týdny. Gelové elektrody se vyměňují také jednou za 3-4 týdny není to komplikovaná operace.

WalkAide v sobě ukrývá velice sofistikovaný patentovaný gyroskopický senzor (viz obrázek níže). Při započetí kroku (tedy vychýlení osy přístroje WalkAide v předem naprogramovaném úhlu) vyšlou elektrody impulz ke zvednutí špičky. Přístroj Vám díky individuálnímu naprogramování a přizpůsobení se Vaší chůzi bude zvedat špičku nohy vždy v optimální fázi kroku. Dochází tak ke značnému zlepšení a usnadnění chůze a následně k odbourání špatných stereotypů chůze (špatné držení těla, nepropínání kolena atp.).

Obrázek: Znázornění stimulace zvednutí špičky pacienta přístrojem WalkAide při předem naprogramované změně úhlu osy holeně

Obrázek:  Jak je WalkAide zkonstruován