Close

OmniHi5 je rehabilitační systém pro horní končetinu podporující neuroplasticitu mozku. Stimulace na základě EMG.

OmniHi5™ zlepšuje funkci a rozsah pohybu horní končetiny u pacientů s hemiplegií nebo parézou horní končetiny a umožňuje tak provádět aktivní motorický trénink.

Je určen pro pacienty s diagnózami:
 • Roztroušená skleróza
 • Cévní mozková příhoda (CMP)
 • Dětská mozková obrna (DMO)
 • Traumatické poranění mozku
 • Inkompletní míšní léze
 • Familiární/dědičná spastická paraparéza
Přínosy OmniHi5™:
 • zlepšuje nárůst nebo udržení rozsahu hybnosti
 • redukuje svalový spasmus
 • zastavuje svalovou atrofii
 • reedukuje svaly
 • zvyšuje lokální krevní oběh
Jak OmniHi5 funguje?

Mozek dává pokyn ruce, aby udělala určitý pohyb, a to pomocí kontrakce určitých svalů. OmniHi5™ detekuje signály ze svalů, které se mají kontrahovat. Zachycené EMG signály slouží jako vodítko k tomu, aby OmniHi5™ vyslaným impulsem adekvátně zastimuloval svaly nezbytné pro pohyb zápěstí, ruky a prstů. Při plnění tohoto úkolu se informace o probíhajícím pohybu a činnosti odesílají zpět do mozku. Tím se mozek učí nový (nebo zapomenutý) vzorec pohybu. Důsledné cvičení a opakování úkolu může pomoci obnovit ztracenou pohybovou funkci končetiny.

Jednoduchost
 • Snadné a rychlé programování
 • Připojení k aplikaci Apple iOS na interaktivní hry (iPad není součástí balení)
 • Různé režimy aktivního cvičení
 • Kabelové příslušenství pro léčbu dysfunkce lokte/ramene
 • Elektrody z nerez oceli
 • Dobíjecí lithiové baterie
 • Dvouletá záruka
 • Praktická údržba

Díky interaktivnímu softwaru nabízí také působivé vizualizace cvičení a umožňuje fyzioterapeutům individuálně nastavit, vést a dokumentovat terapeutické cíle v rehabilitačních a funkčních schopnostech horní končetiny i v domácím prostředí (mimo rehabilitační oddělení = distanční terapie) pro zvýšení nezávislosti pacienta a zlepšení kvality života.