Close

Pro děti

Pravidelné používání neurostimulátoru WalkAide je mimořádně prospěšné i pro děti. Děti trpící syndromem “padající špičky”, kompenzují tento handicap nesprávným držením těla, které vede k rozvoji dalších deformit při růstu.

U dětí je zestabilnění a optimalizace chůze velice důležité pro umožnění dalšího správného růstu a rozvoje kostí a svalů. Kromě optimalizace růstu přináší dětem pravidelné používání přístroje WalkAide i zrychlení veškerého pohybu, a tím i možnost hrát si s ostatními dětmi a jinak se socializovat, aniž by byly “pozadu”.

Pravidelné používání neurostimulátoru navíc vede k neuromodulaci – zvětšování oblasti mozku, která je schopná ovládat pohyb dané části těla. Tím se při pravidelném cvičení doplněném o stimulaci přístrojem WalkAide dlouhodobě zvyšuje u dětí šance na obnovení ztracené možnosti samostatného pohybu.

Cvičit s dítětem za pomoci neurostimulátoru WalkAide lze i pokud je upoutáno na vozíček (viz sekce „Jak mi může WalkAide pomoci – režim cvičení“). U dětí díky vysoké plasticitě mozku a regeneračním schopnostem může pravidelné cvičení maximalizované efektem přístroje WalkAide přinášet mimořádné výsledky.

O rozsáhlých zkušenostech se stimulací dětí trpících syndromem “padají špičky” přístrojem WalkAide a jejích výsledcích svědčí i množství studií publikovaných v impaktované lékařské literatuře. Namátkou uvádíme studie:

  • Damiano DL, et al., Muscle Plasticity and Ankle Control After Repetitive Use of a Functional Electrical Stimulation Device for Foot Drop in Cerebral Palsy, Neurorehabil Neural Repair, 2013 Mar-Apr; 27(3):200-7
  • Harrington AK, et al., Evaluation of Functional Electrical Stimulation to Assist Cycling in Four Adolescents with Spastic Cerebral Palsy, International Journal of Pediatrics, Volume 2012
  • Prosser LA, et al., Evaluation Acceptability and potential effectiveness of a foot drop stimulator in children and adolescents with cerebral palsy, Developmental Medicine & Child Neurology, 2012
  • Wright E., Achieving independence with the Walkaide, a Functional Electrical Stimulation (FES) device for a child with hemiplegia: A Case Study