Close

WalkAide v rehabilitaci

Kde se s WalkAidem můžete při rehabilitaci setkat?

Neurostimulátor  WalkAide se dá využít i v neurorehabilitačních programech na rehabilitačních odděleních, klinikách nebo ústavech s velmi dobrými výsledky.

Klinická pracovište využívají přístoj WalkAide pro své indikované pacienty, a to buď při hospitalizaci, nebo ambulantně. 

Terapii indikuje odborný lékař nebo fyzioterapeut, a to v režimech:

  • chůze  – kdy je přístroj naprogramován přímo na poškozenou končetinu pacienta
  • cvičení v sedě či v leže na lůžku

U obou dvou režimů „chůze“ i „cvičení“ dochází ke stimulaci peroneálního nervu a následné koordinované svalové kontrakci, která vede ke zvedání ochrnuté špičky pacienta v pravidelném časovém intervalu nebo ve stejné fázi krokového cyklu. Opakovaním stimulací končetiny u paréz dochází k posílení kortikospinálních drah a k tzv. neuromodulaci mozku. Tím se navozuje možnost obnovit schopnost ovládat daný pohyb. Rehabilitace pacienta se tak značně urychlí a zefektivní.

Pracoviště využívající WalkAide ve svých neurorehabilitačních programech: