Close

WalkAide v rehabilitaci

Kde se s WalkAidem můžete při rehabilitaci setkat?

Neurostimulátor  WalkAide se dá využít pro neurorehabilitaci a nácvik chůze, a to na rehabilitačních klinikách či odděleních nemocnic nebo v rehabilitačních ústavech. Neurostimulátor WalkAide zvyšuje rehabilitační efekt, urychluje rehabilitaci, a tím maximalizuje potenciál možnosti chůze.  

Klinická pracoviště využívají přístroj WalkAide buď při hospitalizaci nebo ambulantně. Terapii indikuje odborný lékař (neurolog, rehabilitační lékař nebo ortoped) nebo fyzioterapeut. 

Režimy využití:

  • chůze  – přístroj je naprogramován přímo na poškozenou končetinu pacienta, pomáhá zvedat špičku, a tím usnadňuje chůzi = > pravidelným opakováním pohybu dochází k neuromodulaci a nácviku optimální chůze
  • cvičení – v sedě či v leže na lůžku – používá se zejména u pacientů, kteří nejsou schopni chůze za účelem probuzení nervových drah nebo pro rozvolnění spasticity

Pracoviště využívající WalkAide ve svých neurorehabilitačních programech: