Close

Pro koho je WalkAide vhodný?

Přístroj je určen pro každodenní kompenzaci pacientů trpících zakopáváním a syndromem „padající špičky“ s poškozením CNS (centrální paréza) v důsledku:

  • roztroušené sklerózy
  • cévní mozkové příhody
  • neúplného poranění míchy nebo mozku
  • dětské mozkové obrny

mohou používat s příznivými výsledky i pacienti s mírnou až střední spasticitou.

Lze jej použít i u pacientů po aplikaci botulotoxinu – (ideálně 10-14 dnu po aplikaci a s odborným lékařem co nejdříve začít terapii pro rozvolnění spasticity).

KONTRAINDIKACE a OMEZENÍ v použití:
  • WalkAide není vhodný pro pacienty s kovovým implantátem v oblasti kolena a podkolení  
  • WalkAide se nemůže používat pokud je v místě stimulace maligní tumor nebo otevřená rána
  • u pacientů s výskytem epileptických záchvatů walkAide není kontraindikován, akorát se vyžaduje sledování a spolupracuje lékař předepisující WalkAide s ošetřujícím lékařem neurologem

Pozn.: WalkAide není určen pro kompenzaci pacientů s poškozením periferního nervu např. utržením nervu pod kolenem při úrazech, nebo pro pacienty v výhřezem plotének v oblasti bederní – WalkAide nefunguje)