Close
Funkční elektrický neurostimulátor WalkAide

je kompenzačně-rehabilitační pomůcka, která u pacientů se syndromem „padající špičky“ (tzv. foot drop) při chůzi pomáhá zvedat špičku nohy, a tím značně usnadňuje chůzi. WalkAide je vhodný pro pacienty s postižením centrálního nervového systému, zejména pro pacienty s roztroušenou sklerózou, po cévní mozkové příhodě, po úrazech mozku a míchy a také při dětské mozkové obrně, a to už pro děti od čtyř let. 

WalkAide funguje na principu funkční elektrické stimulace, kdy podrážděním podkolenního nervu dojde k reflexnímu stahu svalů na bérci a aktivnímu zvednutí špičky. Elektrická stimulace probíhá pomocí gelových elektrod připevněných manžetou pod kolenem a je řízena dvěma čidly: gyroskopem a akcelerometrem. Díky řízení stimulace dvěma senzory dochází k aktivnímu zvednutí špičky vždy v optimální fázi kroku a pacient navíc není omezen výběrem obuvi. WalkAide programuje každému pacientovi na míru osoba vyškolená pro práci s WalkAide systémem. Obsluha přístroje pacientem je velice jednoduchá.

Hlavní výhody WalkAide:
 • zlepšuje stabilitu jak v pohybu, tak při stání
 • zvyšuje rychlost chůze a prodlužuje ušlou vzdálenost
 • snižuje namáhavost chůze a únavu
 • zlepšuje pohyb i v náročném terénu
 • pomáhá rozvolňovat mírnou až střední spasticitu
 • přináší větší jistotu při chůzi a přispívá k samoobslužnosti a socializaci
 • redukuje svalovou atrofii
 • přispívá k navození nového stereotypu chůze, a tím může redukovat bolest zad, kyčlí a kolen způsobenou zapojováním nesprávných svalových partií při chůzi
 • WalkAide představuje maximální komfort: neomezuje při výběru obuvi, je možná chůze bez bot i v terénu
 • je vhodný i pro děti od čtyř let
Kontraindikace a omezení v použití WalkAide:
 • WalkAide není vhodný pro pacienty s kovovým implantátem v oblasti kolena a podkolení
 • WalkAide se nemůže používat, pokud je v místě stimulace maligní tumor nebo otevřená rána
 • u pacientů s výskytem epileptických záchvatů WalkAide není kontraindikován, ale je vyžadováno sledování a spolupráce s ošetřujícím lékařem neurologem
 • WalkAide není určen pro pacienty s poškozením periferního nervu např. při utržení nervu pod kolenem při úrazech nebo pro pacienty s výhřezem plotének v oblasti bederní. V těchto případech WalkAide nefunguje.
Možnosti využití přístroje WalkAide

Výrobce primárně určil WalkAide pro dlouhodobé každodenní domácí použití (kompenzační pomůcka). Pro rehabilitační efekt a jednoduchost použití se s přístrojem WalkAide stále častěji setkáváme i v klinickém použití při rehabilitaci.

Kompenzační pomůcka s rehabilitačním efektem
 • přístroj WalkAide se dle indikace naprogramuje pouze pro jednoho konkrétního pacienta a ten jej individuálně využívá po dobu celého dne (či jak mu momentální kondice dovoluje)
 • pro maximalizaci efektu je ideální zkombinovat WalkAide s fyzioterapií, s důrazem na zlepšení stereotypu chůze, a s domácím kondičním cvičením (viz videa níže)
 • z WalkAide obzvláště profitují pacienti po aplikaci botulotoxinu 9
 • v případě potíží s ovládáním obou dolních končetin lze použít pro stimulaci dva přístroje současně (oboustranná stimulace)
Rehabilitační použití

Pacient přístoj WalkAide nevlastní, ale využívá jej na rehabilitačním pracovišti (při hospitalizaci či při ambulantním docházení).

Pacienta stimuluje přístrojem WalkAide odborný lékař/fyzioterapeut v rámci doporučené terapie, a to v režimech:

 • chůze (stimulace řízena automaticky čidly akcelometrem a gyroskopem)
 • cvičení vsedě či na lůžku (spouštění stimulace v pravidelném časovém intervalu)


Domácí kondiční cvičení