Close

Jak mi může WalkAide pomoci?

Neurostimulátor WalkAide maximalizuje potenciál k obnovení ztracené možnosti samostatného pohybu pacienta. Pokud jste pacient s roztroušenou sklerózou, po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu mozku a míchy WalkAide vám poskytne větší samoobslužnost a při pohybu nezávislost na pomoci okolí nebo jiných pasivních kompenzačních pomůckách (vozík, chodítko, hole).

Obecně WalkAide:

 • zlepšuje stabilitu jak v pohybu, tak při stání
 • zvyšuje rychlost chůze a prodlužuje ušlou vzdálenost
 • snižuje namáhavost chůze a únavu
 • zlepšuje koordinaci pohybu i v náročném terénu
 • pomáhá rozvolňovat mírnou až střední spasticitu
 • přináší větší jistotu při chůzi a přispívá k samo-obslužnosti a socializaci
 • redukuje svalovou atrofii
 • přispívá k navození nového stereotypu chůze, a tím může redukovat bolest zad, kyčlí a kolen způsobenou zapojováním nesprávných svalových partií při chůzi
 • představuje maximální komfort: neomezuje při výběru obuvi, možná chůze bez bot i v terénu
 • vhodný i pro děti od 4 let

Všechny uvedené výhody jsou podpořeny výsledky klinických studií! Seznam klinických studii najdete „publikace“

 

Zlepšení stability při pohybu to pociťuje většina pacientů. Také většina pacientů popisuje lepší stabilitu a jistotu, i když stojí a díky WalkAidu se můžou se o postiženou nohu „opřít“. Efekt je samozřejmě znásoben, pokud je WalkAide používám každý den.

Pacienti s roztroušenou sklerózou pravděpodobně nejvíce ocení to, že chůze nebude tak únavná a také to, že ujdou delší vzdálenost. V neposlední řadě se sníží počet upadnutí. Již po několika minutách neurostimulace také pociťují uvolnění končetiny od spasticity. Dost často dochází k tomu, že se sníží potřeba dalších pomůcek při chůzi. Většinou z 2 berlí přejdou na jednu a ti co k chůzi používali jednu hůlku nepotřebují žádnou pomůcku. Popisují také vetší jistotu v chodidle – stabilnější kotník a ve většině případů se i koleno stabilnější.

Pacienti po mozkových cévních příhodách nejčastěji popisují zlepšení stability a větší jistotu při chůzi. V případě, že je trápí spasticita, tak určitě pocítí úlevu. Pokud jsou již delší dobu po CMP a mají nacvičený v chůzi kompenzační pohyb (tahání nohy za sebou, zvedání kyčle, naklonění se na stranu) dost často se stává, že se pohyb začne vracet ke stavu, který byl před příhodou a úleví se jim od bolesti zad a kyčlí. Také zesíli atrofované svalstvo.

Děti po DMO jsou velmi specifická kapitola kde ten výčet toho co můžeme očekávat je opravdu rozsáhlý. Co je u dětí asi nejdůležitější, tak to je přímo terapeutický efekt a to hlavně v oblasti kontaktu chodidla s podlahou, který přetrvává i když neurostimulátor nemají na noze. Všechny výhody tohoto terapeutického efektu se potom můžou promítat do další strategie léčby jako např. nebudou potřebovat další korigující operace, zesíli jim svalová hmota v podkolení oblasti, budou mít větší svalovou sílu, dokážou zastavit, atd. Také dojde k „narovnání „ celého trupu a změní se držení těla.

Efekt používání WalkAidu u pacientu s poraněním mozku nebo míchy se velmi často odvíjí od míry poškození, ale obecně můžete počítat s tím že se zlepší stabilita a námaha při chůzi. U těchto pacientů můžeme předpokládat, že neuromodulace bude hrát svoji roli a tudíž můžeme počítat s rehabilitačním efektem, který přetrvává i když neurostimulátor pacient nebude mít na noze.

Ve WalkAide centrech máte možnost vyzkoušet neurostimulátor pujčit si ho na dobu 1 měsíce k vyhodnocení efektu a přínosu, který muže mít u Vás.WalkAide centra

Možnosti využití přístroje WalkAide

Individuální (domácí použití)
 •  přístroj WalkAide se dle indikace naprogramuje pouze pro jednoho konkrétního pacienta a ten jej individuálně využívá po dobu celého dne (či jak mu momentální kondice dovoluje)
 •  v případě potíží s ovládáním obou dolních končetin lze použít neurostimulátor WalkAide ke zlepšení chůze a naprogramovat na každou končetinu zvlášť (budet potřebovat 2 přístroje)


Klinické/rehabilitační

pacient přístoj WalkAide nevlastní a využívá jej na rehabilitačním pracovišti (za hospitalizace či při ambulantním docházení – sekci se soupisem pracovišť, která přístroi WalkAide využívají najdete v sekci WalkAide centra …..proklik na záložku

 pacienta přístrojem WalkAide stimuluje v rámci doporučené terapie odborný lékař/fyzioterapeut, a to v režimech:

 • chůze (viz obrázek č. 1)
 • cvičení v sedě či na lůžku (viz obrázek č. 2)
  (režim „cvičení“ = stimulace peroneálního nervu a zvedání ochablé špičky pacienta v pravidelném časovém intervalu – stimulací končetin u paréz dochází k vytváření nových mozkových drah a k neuromodulaci mozku2), tedy zvětšování oblasti mozku, která je schopná ovládat daný pohyb. Rehabilitace pacienta se tak značně urychlí a zefektivní
 • ačkoliv má přístroj WalkAide zatím indikaci pouze pro stimulaci peroneálního nervu pro pomoc při syndromu „padající špičky“ provádějí se ve světě v současné době klinické zkoušky i na stimulaci jiných nervových skupin a přístroj WalkAide tak do budoucnosti představuje naději na další posun při léčbě centrálních paréz